Avís legal


CONDICIONS I UTILITZACIÓ DEL WEB
 
OLOT GRUP ASSESSOR S.L. ofereix a la seva pàgina web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza.

(A) La informació facilitada per OLOT GRUP ASSESSOR S.L. ha de ser considerada per a l'usuari de manera d'introducció, sense que pugui estimar com a element determinant per a la presa de decisions, declinant l'empresa tota responsabilitat per l'ús que pugui verificar de la mateixa en aquest sentit, i de forma específica s'ha d'entendre que aquesta informació, sotmesa a la normativa vigent a Espanya, no va destinada a aquells usuaris que actuïn sota altres jurisdiccions d'estats que exigeixin el compliment de requisits diferents per a la posada a disposició, divulgació o publicitat de serveis i / o productes.

(B) OLOT GRUP ASSESSOR S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a http://www.olotgrupassessor.com, podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació, sense previ avís. Especialment, OLOT GRUP ASSESSOR S.L. es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al funcionament adequat d'aquest web.

(C) En cap cas OLOT GRUP ASSESSOR S.L. serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per accedir i usar el lloc web, incloent, però no exclusivament, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/ o atacs informàtics. OLOT GRUP ASSESSOR S.L. tampoc serà responsable dels danys que poguessin patir els usuaris per un ús inadequat d'aquest website i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.

(D) OLOT GRUP ASSESSOR S.L. no respon de la veracitat, integritat o actualització de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, així com tampoc de les contingudes en altres websites mitjançant hiperenllaç o vincles, facilitats a l'usuari com a fonts alternatives d'informació, que es regiran pels termes i condicions d'utilització que a aquest efecte resultin exigibles pels titulars d'aquestes pàgines web, de manera que no assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l'ús de les esmentades informacions. En cap cas, els esmentats hiperenllaços seran considerats com a recomanació, patrocini, o distribució de la informació, productes i / o serveis, o, en general, continguts de titularitat de tercers, oferts per aquests o en qualsevol forma pels mateixos divulgats.

(I) OLOT GRUP ASSESSOR S.L. no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

(F) La totalitat d'aquest website, és a dir, els elements que el componen (textos, imatges, marques, logotips, arxius d'àudio,arxius de programari, combinacions de colors), així com l'estructura, selecció i ordre dels seus continguts , es troben protegitsper la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, no podent ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació,comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest website no atorga als usuaris dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial dels continguts que alberga aquest website. 

OLOT GRUP ASSESSOR S.L. es reserva la possibilitat d'exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i / o industrial.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

· DADES GENERALS
 
OLOT GRUP ASSESSOR S.L. amb domicili social a Olot, Av. Doctor Joaquim Danés, 5 / 17800 Olot
(Girona) CATALUNYA, Tel.972 26 87 77, e-mail de contacte:

Copyright © 2013
Olot Grup Assessor S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)