Atenció al client

QUEIXES I RECLAMACIONS

Segons el que s’estableix en els articles 22 i següents de la Llei 44/2002 de 22 de novembre, de

Mitjans de Reforma del Sistema Financer:

Verdaguer i Serrat Associats,  té cedit el seu Servei d’Atenció al Client a un Bufet Jurídic extern a efectes de poder garantir als nostres clients una total imparcialitat en la gestió i resolució de les queixes i reclamacions que ens puguin presentar en relació als nostres serveis.

Persones legitimades:

Poden presentar queixes i reclamacions tots els clients de Verdaguer i Serrat Associats pels serveis que aquests li hagin prestat.

El Servei d’Atenció al Client dictarà una resolució en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data en què es presenta correctament la queixa o reclamació.

Imprès per a presentar la queixa o reclamació:

Aquest imprès compleix els requisits legals establerts

[Descarregar Imprès PDF] 

Un cop emplenat i firmat l’imprès es pot remetre mitjançant:

» Correu electrònic a la direcció:

» Fax al número 93 856 83 74

QUEIXES O RECLAMACIONS QUE ES VULGUIN DIRIGIR A UNA ENTITAT ASSEGURADORA 

Si la queixa o reclamació està relacionada amb el servei, gestió o resolució de sinistre d’una entitat asseguradora que col·labora amb Verdaguer i Serrat Associats, la nostra empresa , prèvia autorització del client, s'encarregarà d'efectuar tots els tràmits que corresponguin, amb el Servei d'Atenció al Client o amb el Defensor del Client de l'entitat asseguradora a la que es vulgui dirigir la queixa o reclamació.

Copyright © 2013
Olot Grup Assessor S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)