Subsidi Baixa

La gran majoria d’autònoms, professionals, emprenedors, treballadors freelance i professions liberals es troba totalment desprotegit en cas de tenir una baixa professional per una Incapacitat Laboral Transitòria (ILT), ja sigui per accident o malaltia.

Els seus ingressos es redueixen de forma considerable.

Disposem d'una assegurança amb una gran flexibilitat per adaptar-se a cada situació, pensada per proporcionar un subsidi diari per complementar la prestació pública i ajudar-vos així a garantir els ingressos durant el període d’inactivitat provocat per un accident o una malaltia.

 

Amb dues modalitats:

DIARIA La indemnització és per dies naturals i està determinada per la seva baixa efectiva.

BAREMADA La indemnització a rebre se sap de forma anticipada, ja que es coneix des del primer moment, a l’estar determinada per un barem que recull el número de dies d’incapacitat laboral per a cada situació.

Opcionalment també es poden contractar d’altres garanties a fi de rebre una indemnització complementària, en cas de:

  » Intervenció Quirúrgica

  » Hospitalització medicoquirúrgica 

.

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright © 2013
Olot Grup Assessor S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)