Embarcacions

Una assegurança per a tot tipus d’embarcacions recreatives (velers, iots, pneumàtiques i semi-rígides… )

Una assegurança que respon totalment als requisits del reglament de l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria per a embarcacions d'esbarjo.

Cobertures:

» Embarcació: Comprèn el casc, la maquinària, els pals, els aparells de navegació...

» Accidents Personals: Despeses mèdiques i d’hospitalització.

» Accessoris: Instruments d'ajuda a la navegació incorporats de forma fixa a l'embarcació.

» Efectes Personals.

» Assistència nàutica.

» Àmplia Protecció jurídica.

.

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright © 2013
Olot Grup Assessor S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)