D&O (RC Administradors i Directius)

El govern de les societats es desenvolupa en un àmbit normatiu molt exigent per als seus administradors i directius, qui assumeixen les responsabilitats que deriven dels seus errors de gestió. No cal dir que la diligència en la seva actuació no els allibera de reclamacions d'accionistes, empleats, creditors o autoritats de control, entre d'altres. La nostra experiència ens permet oferir una solució d'assegurança a mida, amb àmplies cobertures i adaptada a les actuals exigències normatives.

Adreçat a:

  » Qualsevol tipus de societat mercantil incloent societats anònimes, societats limitades, cooperatives, societats professionals, entre d'altres.

  » Entitats sense ànim de lucre com ara: fundacions, associacions, federacions esportives, etc.

 

Cobertures:

» Despeses de defensa

» Despeses de restitució d'imatge

» Indemnització per danys i perjudicis derivats d'errors de gestió

» Despeses de recerca

» Multes administratives legalment assegurables derivades d'una investigació

» Responsabilitat com a fundador de la societat

» Responsabilitat de les persones assegurades per pràctiques d'ocupació indegudes ( "mobbing", discriminació, etc.)

.

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright © 2013
Olot Grup Assessor S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)