Transports

El transport de mercaderies és una activitat complexa que requereix garantir al màxim el valor de la càrrega.

És totalment necessari disposar d’una assegurança que proporcioni a la teva empresa la màxima protecció des de la recepció de la càrrega fins a l'entrega de la mateixa, al seu destinatari final.

Aquesta assegurança t’ofereix la possibilitat de protegir la teva activitat econòmica davant de qualsevol imprevist

.

L’assegurança de Transport de Mercaderies compte amb amplies cobertures...

   » Riscs extraordinaris

   » Robatori

   » Trencaments

   » Càrrega i descàrrega

.

Opcionalment es poden contractar cobertures addicionals:

   » Clàusules angleses

   » Protecció de marca

   » Bens a temperatura controlada

   » Mercaderies fràgils

   » Maquinària....

 .

 Per a més informació sobre aquesta assegurança, omplir el següent "Formulari de Contacte"

Copyright © 2013
Olot Grup Assessor S.L. Auxiliar Assessor de Verdaguer i Serrat Associats, S.L. (Corredoria d’Assegurances)